Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze waarbij, in tegenstelling tot de gewone homeopathie, gekeken wordt naar een samenhang van klachten en symptomen. Iedere behandeling is op de patiënt individueel afgestemd. Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755 – 1843), de grondlegger van de klassieke homeopathie.
Hahnemann ontdekte dat het behandelen van alleen een klacht niet voldoende is. Om het probleem echt op te lossen moet er op een dieper niveau naar de patiënt gekeken worden. Er zijn namelijk verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten en deze factoren verschillen per patiënt. Hij classificeerde (categoriseerde) de verschillende factoren en noemde dat de Ziekteclassificatie.

Ziekteclassificatie

Samuel Hahnemann vond dat niet de klacht van de patiënt centraal moest staan, maar hij zette de ziekte centraal. De klacht vond hij slechts een uiting van een verstoorde situatie. Een teken van onbalans. Hij wilde de verschillende factoren die bij zouden kunnen dragen aan een ziekte in z’n geheel bekijken om op die manier de ziekte op te lossen. Hahnemann classificeerde (categoriseerde) de verschillende factoren en noemde deze werkwijze de Ziekteclassificatie.

Homeopathische middelen

Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract (oplossing) van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. In de klassieke homeopathie gaan we er vanuit dat het toedienen van de oorspronkelijke vorm symptomen geeft die lijken op die van de ziekte. Klassieke homeopathie is gebaseerd op het gelijksoortigheidbeginsel, de overeenkomst van symptomen. De grondstof of oertinctuur wordt in een aantal stappen verdund en geschud, het zogenaamde “potentiëren”. Het extreem verdunde eindproduct, het homeopathische geneesmiddel laat de ziekte, zonder bijwerkingen verdwijnen.

Als iemand gestoken wordt door een wesp zal de klassiek homeopaat het middel ‘Apis’ geven, dat bestaat uit verdund bijengif. Het lichaam reageert op een andersoortige prikkel, die lijkt op de werkelijke prikkel. De Apis zet het lichaam aan om, op basis van herkenning, het ziekelijke proces (de dikke zwelling) om te keren. Een homeopathische middel bestaat altijd uit klein flesje water, met een druppeltje alcohol voor de houdbaarheid en een gepotentiëerd mineraal, plantaardig of dierlijk extract, in de vorm van een korreltje